Eurokurs.cc - Logo

Eurokurs.cc
Dagens uppdaterade eurokurs

Mer läsning...

Eurons historia

Idén om att skapa en gemensam europeisk valuta hade funnits under en längre tid. Redan under år 1929 så förespråkade den tyske kanslern Gustav Stresemann införandet av en europeisk valuta. Detta gjorde han eftersom att där var en ökad ekonomisk splittring i Europa efter första världskriget. Under år 1969 så väcktes åter igen idén om en europeisk valuta. Kommissionen tog fram ett initiativ som skulle öka den monetära och ekonomiska koordineringen mellan alla medlemsstaterna i de Europeiska gemenskaperna. Europeiska rådet följde samma år upp förslaget vid ett sammanträde i Haag, Nederländerna. Som inträffade någon gång i december.

Pierre Werner, Luxemburgs premiärminister fick i uppdrag att arbeta fram ett förslag på hur man skulle kunna minska instabiliteten mellan de olika valutorna. Han slutliga förslag var att man skulle låsa de olika valutorna till varandra. Dock så tyckte han inte att en gemensam valuta skulle införas. Under europeiska rådets sammanträde i Hannover år 1988 så påbörjades arbetet med att skapa en monetär union. Frankrike, Italien och kommissionen ville ha en fullständig valutaunion med endast en centralbank. Men detta ville inte Storbritannien gå med på.

Europeiska unionen lade grunden för införandet av en gemensam valuta mellan medlemsstaterna som fanns i Europeiska unionen. Storbritannien som tidigare inte vilja vara med i valutasystemet fick bli ett undantag bland medlemsstaterna tillsammans med Danmark som inte heller ville vara med i valutasamarbetet. Tidigare hade valutan haft namnet europeiska valutaenheten. Den 16 december år 1995 ändrades namnet till euro och den europeiska valutaenheten hade nu bytt namn.

Finland, Sverige och Österrike anslöt sig till Europeiska unionen den 1 januari 1995 och gick då med på att ansluta sig till valutasamarbetet så fort de uppfyllde de rättsliga och ekonomiska kraven.

Euroområdet

Euroområdet består av alla medlemsstaterna i europeiska unionen som använder sig utav euro som ett officiellt betalningsmedel. Just nu är detta 18 medlemsstater.

Kosovo och Montenegro använder sig av euron men har inte något avtal med den Europeiska unionen. Samtliga av dessa stater har sedan innan använt sig av valutor som blivit ersatta av euron.

Förutom Storbritannien och Danmark så finns där 11 medlemsstater i europeiska unionen som ännu inte infört euron. Dessa 11 är förpliktade att göra detta så fort som dem uppfyller konvergenskriterierna. Av dessa elva så är det än så länge Litauen som kommit längst i processen att uppfylla kraven för att införa euron som en officiell valuta i landet.

Sverige har ännu inte lyckats uppfylla kriterierna för att införa euro i landet. Bulgarien, Kroatien, Polen, Rumänien, Tjeckien och Ungern är de andra sex som ska införa euro när kriterierna är uppfyllda. Dessa länder strävar efter att införa euron i sinom tid.

© Eurokurs.cc | Privacy Policy | info@eurokurs.cc