Eurokurs.cc - Logo

Eurokurs.cc
Dagens uppdaterade eurokurs

Mer läsning...

Euromynt och sedlar

Den 1 januari år 2002 infördes det eurosedlar och euromynt. Det finns olika valörer ibland både mynten och sedlarna. Eurosedlarna finns i sju olika valörer. 5, 10, 20, 50, 100, 200 och 500 euro. Alla eurosedlar är helt standardiserade. Dem ser alltså likadana ut oavsett var i europaområdet du befinner dig.

Euromynten är inte helt standardiserade. På mynten är det endast en sida av myntet som ser lika dana ut oavsett vilken euro du tittar på. Den andra sidan ser olika ut för varje medlemsstat. Euromynten finns i 8 olika valörer. Och de valörerna är 1, 2, 5, 10, 20 och 50 cent. Samt 1 och 2 euro. Alla dessa mynt oberoende på från vilken stat dem kommer är giltiga i hela europaområdet. Andorra, Monaco, San Marino och Vatikanstaten har monetära avtal med unionen och har därför rätt att prägla sina egna euromynt. Alla länderna vil inte använda sig av de två minsta valörerna. Finland och Nederländerna är de länder som har beslutat att inte använda sig av de två mindre valörerna.

Under år 2007 påbörjades där en ny miniserie där designen på den gemensamma myntsidan blev något korrigerad. Den nya korrigeringen återspeglar hela Europa och inte enbart de stater som var medlemmar i Europeiska unionen före 2003. De gamla mynten är även dessa giltiga i fortsättningen trotts att där nu finnsmynt med ett nytt utseende.

Symbolen

Euron har en egen symbol: €. Enligt Europeiska kommissionen så är symbolen en kombination mellan den grekiska bokstaven epsilon som är en symbol för den europeiska civilisationen och ett E som står för Europa. De parallella linjerna i symbolen står för eurons stabilitet.

Var någonstans som symbolen ska placeras skiljer sig från land till land. Men det är allra vanligast att man sätter symbolen efter angivet belopp. Det finns dock även dem som väljer att sätta symbolen framför det angivna beloppet, men detta är inte lika vanligt. De allra flesta väljer att sätta symbolen efter beloppet.

Senare utveckling av euron

År 2000 beslutade rådet att Grekland uppfyllde alla konvergenskriterierna och landet fick nu bli en del av europaområdet från och med den 1 januari 2001. I maj år 2004 var det 10 nya medlemsstater som anslöt sig till Europeiska unionen och i januari 2007 så anslöt sig ytterligare två medlemsstater till unionen. Slovenien blev det första utav dessa länder att införa euron som sin valuta. Den 10 juli 2007 bestämde europeiska unionen att Malta och Cypern skulle införa euron från och med den 1 januari 2008.

Senare bestämdes det att Slovakien skulle införa euron från och med den 1 januari 2009, att Estland skulle införa euron från och med den 1 januari 2011 och så bestämdes det att Lettland skulle införa euro från och med den 1 januari 2014.

Europaområdet blir hela tiden större då allt fler länder införskaffar euro som officiell valuta i landet. Flera länder försöker uppfylla kraven för att få inta euron som en officiell valuta. Det kommer förmodligen tillkomma fler och åter fler länder med euro som officiell valuta allt efter som tiden går.

Robert Mundells teori

När man pratar om ekonomi så är ett optimalt valutaområde en geografisk region där ekonomins effekt är som allra bäst om där på denna platts enbart finns en sorts valuta. Den teorin som ligger till stor grund för ett optimalt valutaområde är en teori som Robert Mundells skapat. Denna teori används väldigt ofta i olika diskussioner om eurons olika ekonomiska effekter.

Enligt Robert så finns där fyra olika aspekter som är allra viktigast för ett fungerande valutaområde. Dessa fyra är kapitalrörlighet, ett riskspridningssystem som jämnar eventuellt uppkomna skillnader i valutaområdet, arbetskraftsrörlighet och även att hela valutaområdet till största del följer samma konjunkturcykel.

Den Europeiska centralbanken är en helt självständig centralbank. Dem tycker att den mest uppenbara fördelen med en gemensam valuta är att där nu inte finns några kostnader för valutaväxling. Bankerna har som skyldighet att ta samma avgifter för transaktioner inom en medlemsstat som mellan två olika medlemsstater som finns i europaområdet. Detta eliminerar även alla växelkursriskerna som i annat fall skulle finnas. Med en gemensam valuta så blir inte heller skillnaden mellan priserna speciellt stora i medlemsstaterna. Den Europeiska centralbanken utformades efter den tyska centralbanken eftersom att Tyskland tidigare med sin centralbank lyckats hålla en god stabilitet. Den Europeiska centralbanken har som främsta mål att stoppa en för hög inflation och banken är helt oberoende av politiskt inflytande.

© Eurokurs.cc | Privacy Policy | info@eurokurs.cc